duobej-darbininkas geodeze1 plytos-su-cvekais traktorius vamzdis-raudonas vamzdziai vanduo-per-dantukus vandens-propeleriai
2011 10 10

Šilumos tinklai rekonstruoti Marijampolėje, Palangoje ir Tauragėje

Vis didėjant šildymo kaštams, ieškoma būdų, kaip užtikrinti šildymo efektyvumą, patiriant kuo mažesnius šilumos nuostolius. Būtent dėl senų ir avaringų šilumos tinklų sistemų, kasmet yra patiriami dideli nuostoliai, kurie ne tik neleidžia efektyviai tiekti šilumos, bet ir kelia nepatogumus gyventojams ir šilumos tiekėjams.

Marijampolėje atliktas pirmas šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbų etapas

Bendrovė „Požeminiai darbai“ atliko Marijampolės miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir statybos darbus. 2011 metais atliktas pirmasis darbų etapas, kurio metu rekonstrukcija atlikta dėl aktyvios išorės korozijos, visiškai suirusios šilumos izoliacijos, dažnų vamzdyno trūkimų, pasitaikančių iki 23 kartų per metus. Rekonstrukcijai panaudoti pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliniai šilumos tinklų vamzdynai su gedimų kontrolės sistema, kuri leis laiku pastebėti termofikacinio vandens nutekėjimus ir į izoliaciją patekusia drėgmę bei užtikrins stabilų ir kokybišką šilumos tiekimą.

Modernizavimo metu numatoma įdiegti vamzdynų būklės stebėjimo sistemą, kuri leis greitai ir tiksliai identifikuoti vamzdynų pažeidimus. Ši moderni technologija pagerins klientams tiekiamos šilumos kokybinius parametrus bei padidins tinklų darbo patikimumą.

„Įmonei įgyvendinant projektą vien tik užsakovo lėšomis, t. y. be Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, atliekamų darbų apimtys būtų kur kas mažesnės ir atitinkamai sumažėtų pasiekiami rezultatai“ – kalbėjo šilumos tiekimo trasos darbus vykdysiančios bendrovės „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys.

 Palangos magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija

Bendrovė „Požeminiai darbai“, pagal užsakovo parengtą techninį rekonstrukcijos projektą, rekonstravo Palangos magistralinius šilumos tinklus tarp kamerų, esančių Ganyklų ir Druskininkų gatvėse.

„Ši trasa yra viena iš pagrindinių magistralinių trasų išeinančių iš Palangos rajoninės katilinės. Naujai klojami vamzdynai buvo optimizuoti pagal esamą ir prognozuojamą vartotojų šilumos poreikį ir tai leido pagerinti apsirūpinimo šiluma kokybę – vartotojai gaus reikiamą šilumos kiekį su mažiausiais nuostoliais tinkle“ – teigia „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys.

Pakloti vamzdžiai yra iš anksto pramoniniu būdu izoliuoti, su gedimo kontrolės laidais, tai leis laiku nustatyti į izoliaciją patekusia drėgmę ir taip apsaugoti vamzdžius nuo intensyvios korozijos. Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą bei mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai

Tauragėje rekonstruojama ir modernizuojama šilumos tiekimo sistema

Šilumos tiekimo sistema taip pat buvo modernizuota ir Tauragėje. Panaudojant Europos sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos biudžeto  lėšas, UAB „Tauragės šilumos tinklai“ siekia atnaujinti senus, susidėvėjusius ir didelius nuostolius patiriančius kanalinius šilumos tiekimo tinklus, padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir saugumą.

„Šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Tauragės miesto vartotojams, kartu dalinai amortizuojant šilumos kainų kilimą, net ir didėjant kuro kainoms. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo – ko labiausiai ir tikimąsi rekonstruojant šilumos tiekimo sistemą“, – kalbėjo „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys.

Projekto metu  seni trasų vamzdynai pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, klojant juos bekanaliniu būdu. Be kitų priemonių, taip pat  įrengtos mobilių katilinių prijungimo vietos ir kitos šilumos teikimo modernizavimo priemonės, kurios leis padidinti visos sistemos patikimumą.

Apie bendrov

Viena iš žinomiausių Lietuvos kompanijų, 31 metus vykdanti šilumos tiekimo, vandentvarkos objektų statybos, sąvartynų įrengimo ir uždarymo veiklą, įgyvendina stambius projektus, randa sudėtingus techninius sprendimus. Vienas didžiausių projektų – Kauno nuotekų valymo įrenginiai – galingiausia vandenvalos įmonė Baltijos šalyse. Už kokybiškai ir nepriekaištingai atliktus darbus, aukštus rezultatus bendrovė buvo apdovanota Nacionaliniais prizais, nominuota kaip „Sėkmingai dirbanti įmonė“, už itin sudėtingus projektus pelnė aukso ir sidabro medalius.