duobej-darbininkas geodeze1 plytos-su-cvekais traktorius vamzdis-raudonas vamzdziai vanduo-per-dantukus vandens-propeleriai

Privatumo politika

Atnaujinta 2019-06-12

Sutikimas duomenų tvarkymui

Jei esate AB „Požeminiai darbai“ klientas arba pateikiate ar priimate pasiūlymą juo tapti, lankotės interneto svetainėje www.pozeminiaidarbai.lt arba AB „Požeminiai darbai“ socialinių tinklų paskyrose ir (ar) naudojatės jų turiniu arba jose teikiamomis paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo asmens duomenis (pvz., užsiregistruodami interneto svetainėje, atsiųsdami mums paklausimą, parašydami mums el. laišką ar kitaip pateikdami savo asmens duomenis), tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą dėl tų duomenų tvarkymo šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka, prašome mums jų neteikti ir nesinaudoti mūsų paslaugomis, nesilankyti interneto svetainėje www.požeminiaidarbai.lt ir AB „Požeminiai darbai“ socialinių tinklų paskyrose bei nesinaudoti jų turiniu ir jose teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AB „Požeminiai darbai“ (adresas Lazdijų g. 20, 46393, Kaunas, telefonas +370 37 298313, mobilusis telefonas +370 698 34701, faksas +370 37 390398, elektroninis paštas info@pozeminiaidarbai.lt).

Susisiekite su mumis, jei kyla su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turite prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą.

Duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai

Jūsų asmens duomenys tvarkomi esant vienai arba kelioms iš šių sąlygų:

 • yra Jūsų sutikimas, išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais, paminėtais skiltyje Sutikimas duomenų tvarkymui;
 • mes tiekiame prekes, teikiame paslaugas arba atliekame darbus, vykdydami su Jumis sudarytą pirkimo – pardavimo, paslaugų, rangos darbų arba kitos rūšies sutartį;
 • mes sprendžiame dėl sutarties su Jumis sudarymo;
 • mes įgyvendiname teisėtus interesus, pavyzdžiui administruojame interneto svetainę, informuojame interesantus apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus arba klausiame mūsų patiektų prekių, pateiktų paslaugų ar atliktų darbų įvertinimo.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vienu arba keliais iš šių tikslų:

 • siekiant tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartį, įskaitant duomenų apie skolininką administravimą;
 • nustatant asmens tapatybę;
 • administruojant interneto svetainę, socialinių tinklų paskyras, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir pasiekiamumą, analizuojant apibendrintus lankytojų ir jų elgesio duomenis;
 • atsakant į Jūsų paklausimą;
 • informuojant Jus apie mūsų siūlomas prekes, paslaugas ar darbus arba klausiant Jūsų nuomonės apie jas, tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tvarkomi duomenys ir tvarkymo laikotarpis

Mes galime tvarkyti šiuos duomenis:

 • duomenis apie asmenį: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 • duomenis apie asmenį patvirtinančių dokumentų duomenis: asmens dokumento pavadinimą, numerį, išdavusią įstaigą, išdavimo datą ir galiojimo pabaigos datą;
 • kontaktinius duomenis: gyvenamųjų vietų adresus, darbovietės adresus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus;
 • duomenis apie Jūsų atstovaujamą asmenį: atstovaujamo asmens vardą, pavardę arba pavadinimą, juridinio asmens kodą arba asmens kodą, gimimo datą, pareigas (jeigu su tuo asmeniu Jus sieja darbo ar panašūs teisiniai santykiai), atstovavimo pagrindą patvirtinančio dokumento pavadinimą, numerį, išdavimo datą ir galiojimo pabaigos datą;
 • sutarties turinį ir jos vykdymui aktualias aplinkybes ir kitus duomenis;
 • mūsų susirašinėjimą su Jumis;
 • Jūsų paklausimo ar prašymo dalyką ir tekstą;
 • kitus Jūsų mums pateiktus ir mūsų iš kitų šaltinių teisėtai sužinotus duomenis;
 • Jūsų IP adresą, tinklo, laiko ir vietos duomenis, slapukus, duomenis apie tai, kuriuos mūsų interneto svetainės tinklapius lankėte arba skaitėte, kiek kartų, kokį laiką, kokį įrenginį ir elektroninio pašto serverį bei kokią naršyklę ir operacinę sistemą naudojote;
 • kitus duomenis, kuriuos mes teisėtai surenkame tiekdami prekes, teikdami paslaugas arba vykdydami darbus.

Kai Jūs kreipiatės mūsų prekių, paslaugų ar darbų ir (ar) sudarote su mumis sutartį, mes galime tvarkyti visus aukščiau šioje skiltyje nurodytus duomenis. Aukščiau šioje skiltyje nurodytų duomenų apie asmenį, duomenis apie asmenį patvirtinančių dokumentų duomenų ir duomenų apie Jūsų atstovaujamą asmenį pateikimas yra teisės aktais numatytas reikalavimas (ir sutarties projekto būtina sąlyga), kurį būtina įvykdyti norint sudaryti ir tinkamai įvykdyti atitinkamą sutartį. Aukščiau šioje skiltyje nurodytų kontaktinių duomenų pateikimas yra sutarties projekto būtina sąlyga, kurią būtina įvykdyti norint sudaryti ir tinkamai įvykdyti sutartį. Nepateikus šių duomenų, sutarties mes su Jumis nesudarytume. Šie duomenys gali būti saugomi iki 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos arba, jeigu sutartis nebuvo nesudaryta, – 2 (dvejus) metus nuo paskutinio susisiekimo su Jumis dienos.

Kai Jūs susisiekiate su mumis (pateikiate mums paklausimą el. paštu, užpildote interneto svetainėje esančią paklausimo formą, paskambinate telefonu, pateikiate mums rašytinį paklausimą arba susitinkate su mumis asmeniškai), galime tvarkyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, Jūsų atstovaujamo asmens vardą, pavardę arba pavadinimą, pareigas (jeigu su tuo asmeniu Jus sieja darbo ar panašūs teisiniai santykiai), el. pašto adresą, telefono Nr., paklausimo dalyką ir tekstą. Šie duomenys gali būti saugomi iki 5 (penkių) metų nuo paskutinio susisiekimo su Jumis dienos. Kai pateikiate komentarą ar paklausimą socialiniame tinkle ar atliekate kitus veiksmus, taip pat galime tvarkyti ir Jūsų socialiniame tinkle naudojamą vardą ar pseudonimą. Šie duomenys gali būti saugomi iki 2 (dvejų) metų nuo paskutinio Jūsų komentaro ar paklausimo pateikimo ar kitų veiksmų atlikimo socialiniame tinkle dienos.

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje ar naudojatės joje teikiamomis paslaugomis, galime tvarkyti atitinkamus duomenis, įskaitant IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, renkamus slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba, slapukus, o taip pat statistinius duomenis apie tai, kuriuos puslapius lankėte arba skaitėte, kokį laiką, kiek kartų, kokį įrenginį ir elektroninio pašto serverį bei kokią naršyklę ir operacinę sistemą naudojote. Šie duomenys gali būti saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio apsilankymo mūsų interneto svetainėje ar naudojimosi ja dienos. Slapukai galioja iki 2 (dvejų) metų.

Kitų asmenų interneto svetainės, paslaugos ir produktai

Mūsų interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti kitų asmenų reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines, socialinius tinklus ir paslaugas (toliau – kitų asmenų paslaugos), kurių mes nekontroliuojame. Mes neprisiimame atsakomybės už kitų asmenų paslaugų saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir atidžiai susipažinti su privatumo nuostatomis, taikomomis kitų asmenų paslaugoms, kuriomis ketinate naudotis arba jau naudojatės.

Siekdami gerinti mūsų interneto svetainę mes galime rinkti skiltyje Tvarkomi duomenys ir tvarkymo laikotarpis aprašytus duomenis. Tam mes naudojame automatinį Google Analytics įrankį, fiksuojantį ir analizuojantį statistinius svetainės naudojimo duomenis. Daugiau apie tai, kokią informaciją šis įrankis renka https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lt&ref_topic=6157800. Galite atsisakyti Google Analytics Jūsų duomenų rinkimo https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=lt&ref_topic=2919631. Apie Google Analytics duomenų apsaugą Jūs galite sužinoti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Slapukų naudojimas

Mūsų interneto svetainėje gali būti naudojami slapukai. Slapukas – tai nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje ir naudoja, kai apsilankote interneto svetainėje. Slapukų naudojimas leidžia interneto svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jus, Jūsų veiksmus ir įrenginio paramterus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai, kiti vaizdo nustatymai, ir pan.), o tai įgalina užtikrinti galimybę Jums naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės lankytojų elgesį, rinkti ir analizuoti statistiką, tendencijas ir tobulinti svetainę, lankytojų aptarnavimą bei mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite kontroliuoti ir (ar) ištrinti jau priimtus slapukus. Jūs galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas Jums lankantis mūsų interneto svetainėje ar naudojantis joje teikiamomis paslaugomis. Kaip pakeisti slapukų nuostatas, galima pasižiūrėti Jūsų naudojamos naršyklės žinyne. Be to, Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje taip pat gali būti slapukų valdiklių.

Informuojame, kad mūsų interneto svetainėje gali būti leidžiama tam tikriems kitiems asmenims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų įrenginyje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos kitų asmenų slapukų naudojimo taisyklės ir privatumo politikos.

Mūsų valdomoms socialinių tinklų paskyroms taikomos tų socialinių tinklų slapukų naudojimo taisyklės ir privatumo politikos.

Profiliavimas

Mes galime naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotume lankomumo tendencijas ir kitus statistinius duomenis, tačiau mes nesukuriame individualių asmeninių profilių kiekvienam interneto svetainės lankytojui.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu toliau nurodytais atvejais:

 • gavę Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui – šiuo atveju sąlyga tokiam duomenų tvarkymui laikysime Jūsų sutikimą;
 • kai esate mūsų klientas ir neišreiškėte prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais – šiuo atveju mes Jūsų duomenis galime tvarkyti mūsų tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų rinkodarai, o sąlyga tokiam duomenų tvarkymui laikysime mūsų interesą informuoti mūsų klientus ir kitus suinteresuotus asmenis apie mūsų siūlomas prekes, paslaugas ar darbus ir klausti jų nuomonės.

Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, atstovaujamo asmens vardą, pavardę arba pavadinimą, pareigas (jeigu su tuo asmeniu Jus sieja darbo ar panašūs santykiai), elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi elektroniniu paštu arba telefonu Jums pateikiant mūsų prekių, paslaugų ar darbų teikimo pasiūlymą, paklausimą dėl mūsų tiektų prekių, teiktų paslaugų ar altiktų darbų įvertinimo, naujienas (pvz., pateikiant nuorodą į jų talpinimo vietą internete), kitą informaciją, kvietimą į renginį arba sveikinimą. Norėdami atsisakyti gauti naujienas ar kitą mūsų teikiamą informaciją, kreipkitės el. paštu info@pozeminiaidarbai.lt.

Duomenų perdavimas

Bet kokie Jūsų duomenys gali būti perduoti kitiems asmenims, kurie teikia paslaugas AB „Požeminiai darbai“.

Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti priežiūros institucijai, kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms ir (ar) teismams.

Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu

Mes raginame Jus saugoti savo asmens duomenis ir paklausimuose, elektroniniuose ar įprastuose laiškuose bei kituose susižinojimuose su mumis neteikti asmeninių duomenų, kurie nėra būtini skiltyje Duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui.

Greta kitų teisės aktais Jums suteikiamų teisių, Jūs turite teisę:

 • gauti mūsų patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi;
 • prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir ištaisyti netikslius duomenis;
 • kai yra tam tikros įstatyme nurodytos sąlygos, ištrintume duomenis arba apribotume duomenų tvarkymą;
 • kai yra tam tikros įstatyme nurodytos sąlygos, į duomenų perkeliamumą;
 • kai yra tam tikros įstatyme nurodytos sąlygos, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai Jūsų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės elektroniniu paštu info@pozeminiaidarbai.lt.

Kitos nuostatos

Šiai privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pildyti arba keisti šią privatumo politiką, paskelbdami atnaujintą jos versiją.