duobej-darbininkas geodeze1 plytos-su-cvekais traktorius vamzdis-raudonas vamzdziai vanduo-per-dantukus vandens-propeleriai

Aplinkosauga

Vienas iš pagrindinių AB „Požeminiai darbai“ prioritetų – aplinkosauga. Bendrovė skiria daug dėmesio ir investicijų avarijų, nelaimingų atsitikimų bei taršos prevencijos vykdymui.

AB  „Požeminiai darbai“ viena iš pirmųjų  statybinių organizacijų Lietuvoje į aplinkosaugos ir kokybės sistemą  integravo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias standarto LST 1977:2005 (BSI-OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Aplinkosaugos ir kokybės sistemų veiksmingumą patvirtino trečios šalies auditas.

Vadovaujantis teisiniais aktais bei integruotos kokybės, aplinkosaugos procedūromis, bendrovėje nuolat atliekama vidinė kontrolė. Taip pat generalinio direktoriaus įsakymu yra sudaryta vidaus auditorių grupė, kuri reguliariai atlieka vidaus auditus bendrovės padaliniuose.

AB  „Požeminiai darbai“ kaip  iki šiol, taip ir ateityje skirs didelį dėmesį  atliekų rinkimui ir rūšiavimui bei rūpinsis aplinkos apsauga ir taršos prevencija.