duobej-darbininkas geodeze1 plytos-su-cvekais traktorius vamzdis-raudonas vamzdziai vanduo-per-dantukus vandens-propeleriai
2014 02 26

AB „Požeminiai darbai“ – tarp geriausių 2013 metų LVPA rangovų

ES finansinę paramą administruojanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įvardijo bendrovę „Požeminiai darbai“ kaip vieną iš geriausių praėjusių metų rangovų.

Viena didžiausių nuotekų ir vandentiekių tinklų renovaciją atliekančių bendrovių AB „Požeminiai darbai“ pernykščius metus užbaigė įgyvendinusi du Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” šilumos tiekimo sistemos modernizavimą ir Kauno miesto integruoto tinklo Aukštųjų Šančių magistralės modernizavimą.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plėtros projekto vertė siekė 3 mln. litų, iš jų 956 tūkst. litai – ES paramos lėšos.

Pasak „Požeminių darbų“ generalinio direktoriaus Raimondo Baikščio, Elektrėnuose buvo įgyvendintas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos renovacijos projekto antrasis etapas, o ES parama suteikė galimybę sukurti geresnes gyvenimo sąlygas miestiečiams.

„Šio projekto pagrindinis tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius ir padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą bei efektyvumą Elektrėnų mieste. Darbų metu buvo renovuota apie 841 metras susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo trasų bei atlikti modernizavimo darbai, įdiegiant automatizuotą slėgio kontrolės šiluminėse trasose sistemą,“ – sakė bendrovės generalinis direktorius R. Baikštys.

Antrojo ES lėšomis finansuoto projekto – Kauno miesto integruoto tinklo Aukštųjų Šančių magistralės modernizavimas – bendra vertė – 2,5 mln. litų, iš kurių 1,617 mln. Lt gauti iš ES paramos lėšų.

R. Baikščio teigimu, projektas užtikrins subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, o centralizuotos šilumos vartotojams – patikimą energijos tiekimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir tarša.

„Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitinka visus reikalavimus, keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai. Keičiant senus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus atnaujinta susidėvėjusi infrastruktūra ir sumažinta avarijų atsiradimo tinkluose tikimybė. Įgyvendintas projektas leis šilumos nuostolius sumažinti apie 60,9 proc. (apie 1012,2 MWh/metus) lyginant su buvusiais nuostoliais. Taip pat sumažėjo iškastinio kuro sąnaudos šilumos gamybai – apie 95,2 tne/metus. Be to, sumažėjo elektros, remontų ir vandens sąnaudos, – sakė „Požeminių darbų“ generalinis direktorius R. Baikštys. – Numatoma, kad per metus bus sumažintos emisijos – 226,8 ton CO2, 0,41 ton NOx ir 1,01 ton CO.“

AB „Požeminiai darbai“ yra tarp šešių praėjusių metų rangovų, kuriuos Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertai vertina kaip geriausius. Šios bendrovės, pasak ekspertų, „vykdė ir tebevykdo projektus tiek mokymo, tiek sveikatos apsaugos įstaigose, tiek kultūros paveldo objektuose. Šios įmonės pasižymi aukšta darbų kokybe, darbams priskiria aukštos klasės specialistus, profesionalius statybos vadovus, statybinę techniką ir įrengimus, reikalingus atlikti veiklas. Projektų įgyvendinimo metu įmonės paruošia tikslią statybinę techninę-išpildomąją dokumentaciją, atitinka normatyvinius reikalavimus.“

Už įmonės „Požeminiai darbai“ vairo stovintis generalinis direktorius Raimondas Baikštys sako, kad šie įvertinimai – nuoseklaus ir atsakingo darbo rezultatai. Tokius pasiekimus, anot jo, lemia ir investicijos į pažangiausias technologijas, racionalius inžinerinius sprendimus, sistemingą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei saugias jų darbo sąlygas.

LVPA duomenimis, pernai AB „Požeminiai darbai“ atliko darbų, kurie buvo finansuojami ir administruojami šios agentūros, už 53,8 mln. litų. ES paramos dalis siekė – 28 mln. litų.