duobej-darbininkas geodeze1 plytos-su-cvekais traktorius vamzdis-raudonas vamzdziai vanduo-per-dantukus vandens-propeleriai

Informacija investuotojams

2014 m. bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 869 565 Eur. Jis padalintas į 150 000 paprastųjų vardinių akcijų, nominali akcijos vertė – 5,79 Eur. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos.

Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias akcininkų pageidavimu tvarko AB „SEB bankas“.

2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje buvo 8 akcininkai (2013 12 31 buvo 7 akcininkai).

 

 Akcininkai
Akcijų skaičius vnt.
 Įstatinio kapitalo
dalis,  %
 UAB  „Svinda“  131549 87.7
 Pomalon Investments Limited  3355  2.24
 Privatūs asmenys, ne bendrovės darbuotojai 15096  10.06
Iš viso:  150000 100